Víte, co je znalostní management?

17. 10. 2016 | Jitka Drážková

Na znalostním, neboli knowledge managementu stojí obchodní úspěch firmy. Mnoho strategicky důležitých informací se ukrývá zejména v hlavách lidí, kteří ale mohou jednoho dne ze zaměstnání odejít a své know-how si tak odnést (tzv. tacit knowledge, znalosti, které zmizí s odchodem pracovníka). Je také pochopitelné, že takových lidí není mnoho a je tedy třeba, aby věděli, že si jejich znalostí ceníme.

 Zároveň je důležité, aby se firmy zabývaly tím, jak takové znalosti ukryté v hlavách lidí získat a uchovat. Jedním z osvědčených způsobů je větší zapojení klíčových zaměstnanců do hry, např. v rámci nějakého speciálního programu pro podporu jejich talentu, potenciálu a silných stránek, kde mají příležitost ukázat ostatním svou odbornost, podporovat profesně mladší kolegy a sdílet nové a inovativní nápady.

Teorie hovoří o pěti pilířích učící se organizace, kde jednou z disciplín je týmové učení. Jde především o projektové týmy, které jsou složeny z pracovníků různých oddělení dle své profesní odbornosti, znalostí a pracovního zařazení. Tito lidé se společně podílejí na zpracování různých projektových úkolů a dále pak na jejich realizaci. V rámci této týmové spolupráce je zajištěna míra představy o tom, co kdo a jak dělá a jak přispívá dané věci. Tímto je zajištěna otevřená diskuze nad určitými technickými řešeními a posílena vzájemná komunikace. Jeden se učí od druhého.

Je pochopitelné, že pro každou společnost je dobré, pokud převažují tzv. tangible knowledge. Jde o běžně sdělitelné znalosti, které se dají snadno přenášet, to znamená, že nejsou uchovávány v hlavách lidí, ale v dokumentech, mohou být vysvětleny a přenášeny formálním jazykem a uchovávány v informačních systémech, kodifikovány, filtrovány a sdíleny (dle informačních guidelines, tzn. úrovně a rozsahu sdílení, např. „veřejné“, „důvěrné“ atd.).

Sběr informací může probíhat jak skrze řízené firemní projekty, tak při každodenní práci. Tato data, znalosti a zkušenosti, jsou pak ukládána do znalostní, nebo jinak vhodně pojmenované databáze (tzv. knowledge base). Zásadním aspektem jakéhokoli sběru dat je však fakt, aby se s nimi dále pracovalo, jinak je jejich sběr víceméně zbytečný.

#knowledgemanagement

Naše produkty související s článkem

Goals & Performance 4 Success (GPS)
Talent Identification, Management & Evaluation (TIME)

Katalog
Stáhněte si náš katalog produktů a služeb a mějte ho stále při ruce:
Stáhnout
Nejčtenější články
Nejčastější témata
Newsletter
Chcete dostávat čerstvé informace, inspirativní články, studie a návody přímo do vaší e-mailové schránky? Přihlaste se k odběru newsletteru!