TIME Talent Identification, Management & Evaluation

Talent Identification, Management & Evaluation (TIME) je přístup, který uplatňujeme při rozvoji talentovaných zaměstnanců. Rozvoj lidí představuje klíčovou součást personální politiky firem umožňující trvalý a udržitelný růst.

Talent Identification, Management & Evaluation

Talentovaní zaměstnanci a jejich udržení ve firmě hraje zásadní roli v personální politice a obchodní strategii každé organizace. Rozvoj lidských zdrojů se dostává na přední příčky zájmů CEOs a všech řídících pracovníků firem, zejména z důvodu nastupujících generací zaměstnanců (generace Y a generace Z) a jejich zcela nového přístupu k práci.

Pracovní síla dneška a budoucích let již neuvažuje o jistotě jednoho zaměstnání na celý život. Nový druh zaměstnanců předefinoval jistotu zaměstnání na jistotu kariéry. Potřebují a vyžadují neustálý rozvoj dovedností, aby zůstali zaměstnatelní. Drtivá většina z nich zvažuje při hledání nového zaměstnání právě příležitost naučit se novým věcem. Proto je talent management zásadní nejen kvůli rozvoji a udržení stávajících zaměstnanců, ale také k přilákání těch nových.

Klíčovou součástí našeho přístupu TIME je vytvoření tzv. talent poolu, v němž probíhá celý proces realizace talent managementu. Prvním krokem k úspěšné implementaci strategie rozvoje talentů je jejich vlastní identifikace. Kritéria výběru mohou být různorodá, zásadní je však motivace a angažovanost nominovaných kandidátů. V dalším kroku musí rozvojový program talenty zaujmout. Rádi vám ukážeme jak a čím. Následně je třeba zajistit dobrou organizaci, ideálně prostřednictvím Talent Program Managera, který se stará nejen o řízení celého procesu a projektu, ale také o retenci, tedy udržení talentů v talent poolu.

Talentovaní zaměstnanci

  • mají potenciál k vysokému pracovnímu výkonu
  • přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti společnosti
  • podporují firemní kulturu tím správným směrem

Hlavní přínosy pro management a zaměstnavatele:

  • nízkonákladové řešení, jak nejlépe motivovat lidi
  • minimalizace ztrát spojených s neobsazenými klíčovými pozicemi
  • přilákaní dalších talentů v rámci employer brandingu
  • snížení nákladů na fluktuaci spojených s náborem nových pracovníků
  • identifikace, rozvoj potenciálu a udržení talentů

Součásti a aktivity našeho přístupu TIME

Jak TIME pomáhá manažerům?

Proč právě TIME? Protože rozvoj talentovaných lidí chce svůj čas. Rozvoj talentů by měl být promyšleným procesem s jasně definovanými cíli. Měl by probíhat na individuální bázi, reflektovat strategické cíle firmy a podporovat týmovou spolupráci.