EBM Employer Brand Management

Employer Brand Management (EBM) je filosofie, kterou uplatňujeme při budování značky zaměstnavatele. Ta upevňuje loajalitu stávajících a zájem nových zaměstnanců a zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

Employer Brand Management

Budování značky zaměstnavatele je z pohledu firem zásadním tématem pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce. Situace se rapidně mění, klesá procento nezaměstnanosti, dobrých lidí na trhu práce stále ubývá. Dnes si zaměstnanci vybírají firmy, preference nových generací uchazečů o práci jsou rovněž jiné než v předchozích desetiletích. Pro firmy bude stále náročnější přilákat potenciální zaměstnance, zejména talenty.

Mladí lidé, kteří budou v následujících letech tvořit více jak polovinu zaměstnanců, přemýšlejí o plánování kariéry jako o celku, nechtějí si udržet jednu pracovní pozici po celý svůj produktivní život. Chtějí se rozvíjet a učit. Fluktuace pracovní síly se stane standardem. Firmám, které tento trend pochopí a které budou schopny najít a udržet si schopné lidi, se bude dařit růst a rozvíjet své obchodní a společenské aktivity.

Dopady vývoje trhu práce na růst firem:

  • rekordně nízká nezaměstnanost – kvalitních lidí na trhu práce stále ubývá, chytré firmy si je střeží a snaží se je udržet, bude stále těžší je najít a přesvědčit
  • mileniálové a nová generace Z jsou vybíravější – mladí lidé upřednostňují jiná kritéria výběru zaměstnání, nehledají „práci“, ale uplatnění a příležitost rozvoje svých dovedností
  • velké možnosti uplatnění „jinde“ snižují loajalitu – loajální a kvalitní zaměstnanci mají vysoké nároky na zpětnou vazbu, uznání a firemní kulturu, pokud se v práci necítí dobře, raději odejdou jinam

Součásti a aktivity uplatňované v EBM

Jak EBM pomáhá manažerům a firmám?

EBM vychází z klasických principů brand managementu, tedy budování značky jakéhokoli výrobku či služby. Produktem se stává sama firma, která se snaží svým zákazníkům, tedy uchazečům o zaměstnání, nabídnout to nejlepší. Firma se musí umět dobře prodat a stát se zaměstnavatelskou značkou, kterou budou potenciální zájemci „kupovat“. Musí vytěžit maximum z toho, co si o ní lidé myslí, jak o ní mluví a co k ní cítí. Důležitou součástí procesu employer brandingu jsou emoce a příběhy.