CCC Corporate Culture Cup

Corporate Culture Cup (CCC) je metodika pro změnu, budování a rozvoj firemní kultury. Firemní kultura představuje prostředí, které umožňuje výkon lidí. Je to hnací motor firmy. Ovlivňuje zaměstnance, zaměstnanci ji sami utvářejí.

Corporate Culture Cup

Globální průzkumy potvrzují, že je firemní kultura aktuálně v popředí zájmu inovativních firem a hlavním HR trendem pro nadcházející léta. Tak jako se mění chování zaměstnanců, zejména generace Y a Z, mění se i nároky na vnitřní kulturní prostředí firmy, a tudíž na kompetence manažerů a leaderů.

Firemní kulturu není možné delegovat. Klíčovými představiteli a hlavními hybateli firemní kultury jsou CEO a top management firmy. Skuteční leadeři zkoumají současné firemní procesy krok po kroku a identifikují, které aktivity jsou v souladu s požadovanou firemní kulturou a které jsou naopak pro požadovanou firemní kulturu destruktivní a vyžadují změnu.

V metodice CCC rozlišujeme primárně dvě oblasti, které jsou na sobě přímo závislé, a to firemní kulturu a angažovanost. Firemní kultura znamená to, jak věci ve firmě fungují, angažovanost je o tom, jak lidé cítí a rozumějí tomu, jak věci ve firmě fungují.

Hlavní zásady funkční firemní kultury

  • firemní kultura je motorem firmy, stejně jako motor se může zadřít, nebo „jet“ na plné obrátky
  • opírá se o vize, mise, hodnoty a strategické cíle firmy, které musí být známy a chápány napříč celou strukturou na všech úrovních
  • je utvářena shora, ale vždy s lidmi a pro lidi, pokud nejsou lidé její součástí, „je jim to jedno“ a nežijí tím
  • vyžaduje trvalý příklad vedení, což klade vysoké nároky na EQ a kompetence manažerů, zejména aktivní a vědomý leadership
  • lídři komunikují s lidmi a poskytují neustálou zpětnou vazbu, bez níž není možné očekávat angažovanost a osobní zápal zaměstnanců

Když je firemní kultura v souladu s obchodní strategií firmy, přitahuje lidi, kteří se v ní cítí dobře, což v konečném důsledku produkuje vysokou míru angažovanosti.

Angažovanost zahrnuje 5 klíčových oblastí

  1. smysluplnou práci
  2. chování a přístup vedení
  3. pracovní prostředí
  4. příležitosti pro rozvoj a růst
  5. důvěru v leadership

Jak metodika CCC pomáhá manažerům a lidem?

Zkratka CCC, neboli také Triple-C, vychází z anglického slova „SEE“, které má v našem pojetí tři významy. SEE znamená vidět, mít firemní kulturu na očích v její ideální, optimální, funkční, resp. nefunkční podobě. SEE znamená rozumět, tj. chápat a rozumět principům firemní kultury, tomu, jak věci fungují a proč. SEE znamená zažít, tedy být přímým aktérem firemní kultury a žít jejími principy.