ACE Attractive Candidate Engagement

Attractive Candidate Engagement (ACE) je proces identifikace, přitahování a námluv s atraktivními kandidáty. Na správném výběru zaměstnance závisí úspěch celého pracovního vztahu. Správný člověk přináší výsledky.

Attractive Candidate Engagement

Nábor vysoce schopných talentů je základním stavebním kamenem každé úspěšné organizace. Kontinuální zlepšování kvality náboru je dle globálních průzkumů na druhé příčce priorit pro recruitment, následováno zlepšováním náborových technik. Attractive Candidate Engagement (ACE) podporuje právě takové průběžné zkvalitňování. Svou komplexností pokrývá všechny oblasti moderních náborových metod. Navíc je úzce provázaný s dalšími klíčovými oblastmi jako employer brandingem, talent managementem nebo firemní kulturou.

Nábor nových zaměstnanců se stává více marketingem založeným na značce zaměstnavatele. V kontextu ACE a navazování vztahu s novými talenty, které chceme „přibrat do rodiny“, hovoříme o zásnubách (engagementu) v pravém slova smyslu.

Nevýhody nesprávného výběru lidí:

  • vysoké finanční, personální a časové investice
  • vysoká fluktuace a negativní ovlivňování firemní kultury
  • náročnější vedení, rozvoj a motivace nevhodně vybraných kandidátů
  • negativní dopad na značku zaměstnavatele

Hlavní přínosy pro management a zaměstnavatele:

  • nový pohled zvnějšku
  • podpora změn
  • vlastní know-how a zkušenosti
  • vysoký výkon a produktivita
  • sebemotivace
  • dobrý základ pro talent pool

Součásti a aktivity ACE

V čem ACE pomáhá manažerům?

Zkratka ACE není jen zkratkou. Pokud se jako firma rozhodujeme o tom, jakého leadera či specialistu do své „rodiny“ přijmeme, určitě se budeme zaměřovat na ty nejatraktivnější kandidáty, tedy na ta správná esa. Ano, eso vždy bylo, je a bude tím nejvyšším trumfem, kterým firma přebije všechny konkurenční tlaky.