GPS Goals & Performance 4 Success

Více
Goals & Performance 4 Success je nástroj pro plánování cílů a řízení výkonu. Každý zaměstnanec se chce cítit v práci dobře, potřebuje určitou jistotu a směr. Potřebuje vědět, co se od něj očekává. Smysluplná práce zvyšuje angažovanost.

MEE Measuring Employee Engagement

Více
MEE (Measuring Employee Engagement) je nástroj pro měření angažovanosti zaměstnanců. Angažovanost je emoční stav, kdy lidé prožívají tzv. flow, jsou energičtí a cítí určitý závazek vůči své práci.

ACE Attractive Candidate Engagement

Více
Attractive Candidate Engagement (ACE) je proces identifikace, přitahování a námluv s atraktivními kandidáty. Na správném výběru zaměstnance závisí úspěch celého pracovního vztahu. Správný člověk přináší výsledky.

TIME Talent Identification, Management & Evaluation

Více
Talent Identification, Management & Evaluation (TIME) je přístup, který uplatňujeme při rozvoji talentovaných zaměstnanců. Rozvoj lidí představuje klíčovou součást personální politiky firem umožňující trvalý a udržitelný růst.

CCC Corporate Culture Cup

Více
Corporate Culture Cup (CCC) je metodika pro změnu, budování a rozvoj firemní kultury. Firemní kultura představuje prostředí, které umožňuje výkon lidí. Je to hnací motor firmy. Ovlivňuje zaměstnance, zaměstnanci ji sami utvářejí.

EBM Employer Brand Management

Více
Employer Brand Management (EBM) je filosofie, kterou uplatňujeme při budování značky zaměstnavatele. Ta upevňuje loajalitu stávajících a zájem nových zaměstnanců a zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

ESC Extended Safety Circle

Více
U nás ESC neznamená escape, tedy utíkat a zbavit se problémů. Naopak. My obtížné situace zvládáme právě díky ESC. Pracujeme s konceptem kruhu bezpečí, který jsme rozšířili o vlastní know-how.