Motivace není o cílovém „feťáctví“

08. 11. 2016 | Tomáš Barčík

V poslední době se ve společnosti objevují stále častěji diskuse na téma štěstí, smyslu života, frustrace, vyhoření a pracovní spokojenosti. Možná jde o klasický proces bilancování na konci roku, který přetekl do médií a veřejného mínění více, než je zdrávo, nebo se děje něco většího, co nás má něco naučit. Změnit názor, způsob života, uvědomit si skutečné hodnoty. Hovoří se o blahobytu, který ale není trvale udržitelný. Hovoří se o nepřirozeném konzumu a nekončící touze po materiálním bohatství. Hovoří se o neustálém stanovování a dosahování cílů…

Společným jmenovatelem výše zmíněných témat je motivace. Motivace je vnitřní motor, který nás pohání dopředu. Klíčovým hybatelem je motiv, tedy něco, co nám umožňuje se hýbat. Mnoho lidí má jako motiv nastavený cíl. Mnohdy takový cíl označujeme jako „úspěch“, „bohatství“, „majetek“, „společenský status“. Cíl bychom tedy mohli považovat za zhmotnění štěstí. Už zde narážíme na velký rozpor, pokud vedle sebe postavíme slovo cíl a štěstí – „mým cílem je dosáhnout štěstí“ (skrze cokoli). Není třeba odbíhat k východním filosofiím a jejich pojetí štěstí. Rozpor je patrný i v takto zjednodušené formě.

Nehledě na to, jak klišovitě může následující výrok znít, naše pozornost by měla být zaměřena spíše na cestu než samotný cíl. Bohužel se cesta k cíli velmi často stává tzv. cílovým „feťáctvím“. Ženeme se někam, nekoukáme příliš napravo ani nalevo, vidíme jen někde v dáli obrysy naší mety. Když cíle dosáhneme, cesta vlastně končí, a tak si musíme hledat stále nové a nové cíle, které nás poženou kupředu. Potřebujeme další „dávku“. Díky takovému přístupu ale zapomínáme žít v přítomnosti a soustředíme se pouze na cílovou pásku. Dosažení samotného cíle pak paradoxně nepřináší takové uspokojení, jaké očekáváme. Často přináší spíše prázdnotu, což velmi silně ovlivňuje stav naší mysli a další motivaci pokračovat po (jakékoli) cestě.

Přeneseme-li se v těchto úvahách do pracovního života a oblasti lidských zdrojů, najdeme velmi výraznou paralelu mezi motivací, smyslem práce a pracovním výkonem. Až alarmující procento lidí dnes hovoří o tom, že jim jejich práce nedává smysl, a soustředí se pouze na dosahování materiálního cíle, tzn. „vydělat peníze“, v lepším případě „pro přežití“, častěji v horším případě „pro život v relativním blahobytu“. To, že je jejich práce a pracovní náplň neuspokojuje, berou jako nutné zlo, které je „třeba vydržet“. Ignorují tedy cestu a dostávají se do nikdy nekončícího cyklu frustrace a nerozhodnosti (neschopnosti) takový stav změnit.

Co to znamená pro zaměstnavatele? Demotivovaný a frustrovaný zaměstnanec nemůže z podstaty věci podávat odpovídající výkon nebo se angažovat nad rámec vymezených povinností. Proč? Protože ho jeho práce nebaví a nemá důvod dělat něco navíc. A pokud je takový stav opravdu neúnosný, peníze pro něj postupem času přestávají být podstatné.

A co můžeme pro zvýšení motivace zaměstnanců udělat? Nesoustřeďme se jen na finanční a jiné naturální benefity, tedy cíle, které představují krátkodobé uspokojení. Štěstí a spokojenost zaměstnanců si penězi nekoupíme. Možná na krátkou dobu ano, ale dlouhodobě takový systém nefunguje. Řešením je vytvářet takové pracovní prostředí, firemní kulturu a náplň, která dává smysl, kterou může zaměstnanec tvořit společně, uplatnit svou kreativitu a jedinečnost v rámci celku, dělat práci, za kterou může a chce nést vyšší míru osobní zodpovědnosti. Z takové práce se stane cesta, po které lidé půjdou rádi a s nadšením bez nutnosti uspokojení z cílové odměny.

#employerbranding #firemnikultura #leadership #motivace

Naše produkty související s článkem

Goals & Performance 4 Success (GPS)
Talent Identification, Management & Evaluation (TIME)
Corporate Culture Cup (CCC)
Employer Brand Management (EBM)

Katalog
Stáhněte si náš katalog produktů a služeb a mějte ho stále při ruce:
Stáhnout
Nejčtenější články
Nejčastější témata
Newsletter
Chcete dostávat čerstvé informace, inspirativní články, studie a návody přímo do vaší e-mailové schránky? Přihlaste se k odběru newsletteru!