Manažeři, mluvte s námi!

01. 11. 2016 | Jitka Drážková

Také se vám stává, že při neformálních rozhovorech s vašimi kolegy a spolupracovníky, často slýcháte věty typu: „měsíc jsem na tom projektu makal, o víkendu jsem ještě dodělával prezentaci a šéf mi neřekl ani díky!“. To je typický příklad, kdy lidé očekávají pozitivní zpětnou vazbu od svého vedoucího, která nepřijde. Chybějící zpětná vazba může následně vést ke:

Ztrátě motivace
Propadu angažovanosti
Nižší produktivitě práce
Nižší důvěře ve smysl práce
Snížení autority ke svému nadřízenému

Pro manažera v roli vedoucího pracovníka to pak znamená vynaložit mnohem větší úsilí i čas na to dostat člověka tzv. zpátky do hry. V lepším případě dojde k výše zmíněným efektům, tj. obecně k „nižší chuti do práce“, v horším případě ke ztrátě zaměstnance. Z personálních průzkumů totiž vyplývá, že jedním z hlavních důvodů odchodu ze zaměstnání pracovníka je nedostatečná zpětná vazba a uznání ze strany nadřízeného.

Přitom vlastně stačí docela málo. Manažeři, lídři a vedoucí pracovníci by měli se svými lidmi mluvit, aktivně se o ně zajímat a naslouchat jim. Vždyť právě na lidech stojí sama existence manažerů. Lidé jednak skrze ně podávají určitý výkon, za druhé pokud by nebylo lidí v nižších hierarchických úrovních, nebylo by třeba těch, kteří je vedou a řídí. Manažer se stává průvodcem, mentorem a partnerem. Dlouhodobě buduje vztah založený na důvěře. K tomu ale potřebuje s lidmi proaktivně komunikovat, získávat informace a poskytovat zpětnou vazbu.

Jedním z účinných manažerských nástrojů je tedy zpětná vazba, která hraje zároveň klíčovou roli v motivaci a angažovanosti zaměstnanců a představuje jednu ze základních kompetencí každého lídra. Pokud zpětnou vazbu považujeme za techniku, lze se jí jednoduše naučit. Co vše to obnáší?

Jednoznačně je třeba věnovat dostatek času přípravě, zejména přípravě struktury a agendy, tj. oblastí a jednotlivých témat, o kterých se bude diskutovat včetně časového rámce. Dále je zapotřebí zvolit vhodný jazyk, tj. co říkat, neříkat a jakým způsobem to říkat. Vedle vhodné jazykové formy je důležitý obsah sdělení, tzn. měly by zaznít věci, se kterými je vedoucí dlouhodobě spokojený, případně nespokojený. K tomu, aby poskytování zpětné vazby fungovalo, je zapotřebí dodržet určitý postup ve struktuře, kdy na sebe jednotlivé kroky logicky navazují. Pak už je to jen o přístupu, času a energii, které celému procesu manažer věnuje.

Pokud se chcete dozvědět více o poskytování účinné zpětné vazby, ozvěte se nám, rádi Vám s tím pomůžeme.

#employerbranding #firemnikultura #leadership #zpetnavazba

Naše produkty související s článkem

Goals & Performance 4 Success (GPS)
Corporate Culture Cup (CCC)
Employer Brand Management (EBM)

Katalog
Stáhněte si náš katalog produktů a služeb a mějte ho stále při ruce:
Stáhnout
Nejčtenější články
Nejčastější témata
Newsletter
Chcete dostávat čerstvé informace, inspirativní články, studie a návody přímo do vaší e-mailové schránky? Přihlaste se k odběru newsletteru!