Jak udělat firmu chytřejší?

29. 11. 2016 | Jitka Drážková

Vzdělávání, získávání poznatků a učení se pokládám za celoživotní nikdy nekončící proces. Člověk by měl usilovat o svůj rozhled, rozvoj a poznání, aby mohl lépe a snadněji dosahovat svých cílů, přání a snů a být dlouhodobě spokojený a šťastný. Podobné je to i s organizací. Každá firma může být vždy ještě o něco chytřejší, být vždy o krok, dva, tři před konkurencí. Stejně jako každý člověk by měl usilovat, o zvyšovaní a prohlubování svých znalostí, dovedností a poznání, tak i organizace by měla usilovat o svůj rozvoj a růst. Říká se, že jste tak silní, jak silný je váš nejslabší článek. Pokud si toto vrcholoví manažeři firem uvědomují a pracují s tím, mají velký potenciál ve svém podnikání uspět.

Pokládám však za důležité dodat, že pokud hovoříme o učení se ve firmě, neznamená to jen účastnit se školení, seminářů a kurzů nejrůznějšího typu. V úspěšné společnosti by měla být alespoň polovina učení prováděna přímo v rámci organizace, tedy vlastními zdroji. Nemyslím tím pouze absolvování předepsaných školení, ale tzv. „nevědomé“ učení se za pochodu. Nejen, že je toto učení pro firmu téměř bez nákladů, je také šité přímo na míru konkrétnímu účelu a vnitřním podmínkám.

K čemu vlastně potřebujeme učící se organizaci? Jednoznačně k dosahování lepších výsledků a zajištění dlouhodobé udržitelnosti, např. k posílení přenosu znalostí, podpoře týmové spolupráce a učení, lepšímu sdílení vizí, zefektivnění toku informací pro plnění pracovních činností atd.

A co je třeba udělat pro to, abychom mohli o takové organizaci hovořit? V prvé řadě musíme zjistit, zda máme v dané chvíli předpoklady k tomu se vůbec stát učící se organizací. Začneme zmapováním současného stavu v tzv. Pěti základních pilířích dle Petera M. Sengeho: v osobním mistrovství, mentálních modelech, sdílené vizi, týmovém učení a systémovém přístupu.

Osobní mistrovství znamená, že máme ve firmě experty v dané oblasti, kteří navíc neustále pracují různými způsoby na prohlubování svých znalostí, dovedností a hledání cest k „zjednodušení“a ke zvyšování efektivity práce. Mentální model je způsob myšlení, kdy pracovníci dokáží rozpoznávat vlastní předsudky a nefunkční rutiny. Těch se umí zbavovat, tzn. že své mentální modely dokáží měnit. Dále zjišťujeme, zda existují předpoklady pro vytváření a sdílení společných vizí v rámci kolektivního myšlení. Týmové učení je o vytváření prostoru a podmínek pro rozvoj dovedností a znalostí v týmu. A na závěr systémový přístup, nebo také systémové myšlení, je stav, kdy zaměstnanci k věcem přistupují koncepčně, jinými slovy jde o schopnost vnímat pracovní činnosti ve vzájemných souvislostech.

V případě, že splňujeme předpoklady v jednotlivých pilířích, nebo je alespoň dokážeme popsat a postupně zlepšovat, můžeme následně zahrnout výše zmíněné principy učící se organizace do personální strategie firmy.

#knowledgemanagement #leadership #talentmanagement

Naše produkty související s článkem

Talent Identification, Management & Evaluation (TIME)
Employer Brand Management (EBM)

Katalog
Stáhněte si náš katalog produktů a služeb a mějte ho stále při ruce:
Stáhnout
Nejčtenější články
Nejčastější témata
Newsletter
Chcete dostávat čerstvé informace, inspirativní články, studie a návody přímo do vaší e-mailové schránky? Přihlaste se k odběru newsletteru!